search

Současný kostel stojí pravděpodobně na místě, kde stával jeho dřevěný předchůdce. Věž kostela stála původně samostatně a měla obrannou funkci.

Podle nejstarších městských knih, které se bohužel nedochovaly, měl základ k ivančickému kostelu položit sv. Václav. Jedná se spíše o pověst. Pravděpodobnější je, že původní kostel, založený v začátcích přemyslovského státu, byl zasvěcen sv. Václavu. K roku 1221 je uváděn farář Matouš a v roce 1239 se připomíná farář Merkvart, „plebanus de Ywansic“. V té době mělo tedy město svou duchovní správu a kostel.

V roce 1278 bylo město vypleněno a zničeno vojskem Rudolfa Habsburského. V následujících desetiletích došlo k výstavbě nového města. Vedle starého kostela byl stavěn chrám a věž se stala součástí chrámu. Pohroma pro město i kostel přišla v roce 1304. V tomto roce byly součástí

...

Původně šlo o zeměpanský hrad, jehož západní zdi byly součástí městských hradeb. Z gotické stavby se zachovala část sklepů s valenou klenbou, portálek do sklepa a dvě místnosti v přízemí. V roce 1607 se tvrz stala majetkem provazníka Šimona Pírka, který přestavěl gotickou tvrz na městský palác. Dům bývá nazýván domem pánů z Lipé, neboť jej zdobí erby tohoto šlechtického rodu. Po rodině Pírkových vlastnili dům Lichtenštejni, kteří jej později darovali hejtmanovi krumlovského panství Jiřímu Borskému. Do majetku města přešel dům před více než třemi stoletími. Do roku 1883 v něm byla kasárna, pak škola. Dnes jsou v budově kanceláře městského úřadu. Zrekonstruované nádvoří se využívá k pořádání kulturních akcí.

Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům  zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech původních dvou domů z 15. století, velkoryse přestavěných ve 40. letech 16. století. Vročení na nárožním arkýři z roku 1544 upřesňuje letopočet jeho vzniku. Již při vstupu do budovy zaujmou nádherné hřebínkové a úsečové klenby. Renesančními perlami jsou však dvě sklípkové klenby, jedna v přízemí, druhá v nárožním arkýři v 1. patře. Tento ty náročných renesančních kleneb zde byl uplatněn poprvé na Moravě.

Budova sloužívala do roku 1850 jako radnice. Potom ji město postoupilo c.k. úřadům pro okresní soud. Ten tu působil až do svého zrušení roku 1959 a do uvolněných prostor se nastěhovala hudební škola. V letech 1992-2002 prošla budova náročnou

...

Kaple byla postavena v letech 1852-1858 z podnětu buditele Tomáše Procházky. Poslední týden v červenci se kojí na Jakuba pravidelné pouti. V letech  1861-1863 byla vybudována při cestě ke kapli Křížová cesta.

Židovský hřbitov, který se nachází na Mřenkové ulici, patří po pražském a kolínském k nejstarším v České republice. Nejstarší náhrobní kámen se uvádí z roku 1552. V současnosti je židovský hřbitov jako kulturní památka v péči města a je každoročně přístupný v září na Dny evropského dědictví.

Rozhledna se nachází v parku na Réně ve výšce 253 m. n. m., svou výškou 4 m patří k nejmenším rozhlednám u nás. Železobetonová funkcionalistická stavba byla navržena ivančickým tiskařem a grafikem Milošem Navrátilem a postavena Karlem Feithem. Byla zrekonstruována v roce 2000, je volně přístupná a je z ní krásný pohled na město.

V roce 2015 vzniklo zastavení U Šneka u řeky Jihlavy na Malovansku před klubovnou skautů. Stylizovaný šnek je 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký, je vyzděn z lomového kamene v kombinaci s kovanými prvky. Součástí tohoto zastavení jsou sluneční hodiny, jejiž jednotlivé číslicí označené body mají podobu sedaček. Dále je zde stůl, lavice, hrazda, houpačka a ohniště.

V roce 2012 byla vyčištěna studánka nad němčickou hájenkou a upraveno její okolí - osazena pískovcová socha žáby, lavička. Proto zastavení U Žáby. Cestu k zastavení ukazuje 3 metry vysoká dřevěná socha strakapouda, umístěna na okraji asfaltové cesty vedoucí kolem hájenky.

V roce 2011 byl na hřebeni kopců na Réně, na trase červené turistické cesty, vybudován dřevěný altán s lavicemi a stolem, z něhož je krásný výhled na údolí, kudy vede železniční trať Brno - Znojmo. Vedle altánu je dřevěná lavička ve tvaru lišky, proto zastavení U Lišky.
 

V roce 2014 vzniklo lesní zákoutí U Raka na břehu řeky Oslavy, v jehož blízkosti byla v roce 2015 otevřena cyklostezka z Oslavan do Ivančic. Rak je 5 metrů dlouhý, vyzděný z lomového kamene v kombinaci s kovanými prvky a dřevem. Součástí tohoto zastavení jsou lavičky, ohniště a kovové kolo.

V roce 2016 bylo vystavěno zastavení Zvěrokruh v Budkovicích (5 km od Ivančic směrem na Moravský Krumlov). Dvanáct soch podle měsíčních znamení, některé z kamene, některé ze dřeva, některé v kombinaci obou materiálů a doplněné kovanými částmi. Některé figury jsou stylizované, jiné zase s realistickou řezbou daného znamení. Většina soch je koncipováno jako lavičky. Figury jsou vysoké 3 – 5 metrů, jsou postavené do kruhu, uprostřed je ohniště.

V kruhu o průměru 50 m bylo vysázeno 29. března 2009 27 stromů, které reprezentují vždy jeden členský stát Evropské unie. Byly zasazeny národní stromy nebo stromy, které jsou pro daný stát typické. Uprostřed kruhu je na dřevěné konstrukci zavěšeno kovové srdce Evropy se zvonem.

Posledním zastavením, které vzniklo v roce 2017, je posezení „U Dvou bobrů“. Bylo vybudováno na soutoku řek Jihlavy a Rokytné. Tematické je právě tím, že obě řeky obývají tito vodní hlodavci. Místo nabízí skvělé místo k odpočinku 

Druhým zastavením, které pan Zahradník vybudoval v roce 2017, nese název „Ptačí hotel”. Vzniklo na pravém břehu řeky Jihlavy mezi parkem Réna a Stříbským mlýnem u cesty, která byla u této příležitosti zpevněna a zajištěna tematickými dřevěnými bariérami. Cesta je nyní bezpečná pro cyklo i pěší turisty.