search

Zastavení bylo vybudováno v roce 2019 za obcí Hrubšice v údolí řeky Jihlavy. V oblasti kolem zastavení „U Tří templářů” se krajina kolem řeky Jihlavy začíná proměňovat. Směrem proti proudu se z kopcovitého údolí dostanete až do skalnatého, romantického kaňonu, tolik vyhledávaného a obdivovaného turisty. Nebojte se navštívit „Templák” - cesta je zabezpečena - střeží ji „Tři templáři”.

Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel.V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a hradebních zdí.

 

Zachovalý románský kostelík – významná památka evropského formátu – se nachází v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byla vystavěna kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, údělným knížetem znojemským, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce.

Má výrazné rysy podobných staveb v severoitalské Lombardii pocházejících z 11. a 12. století.

V zaalpských zemích je architektonicky nejpříbuznější dochovanou stavbou kaple v bavorském Řezně.

Dlouho neobjasněnou záhadou kostela zůstával nápis tzv. kumánského kamene, zabudovaného v interiéru kostela. Vyluštil jej až pražský orientalista P. Poucha, který zjistil, že jde o druh písma podobného ujgurskému, které používali Kumáni uprchlí před Tatary a bojující jako žoldnéři v uherském vojsku. Na kameni je vyryto jméno Marqusz (Markus), patřící snad některému pokřtěnému

...