search

Hasičské muzeum vzniklo v roce 2002 a v současné době je třetím největším v ČR. Je umístěno v přízemí jižního křídla oslavanského zámku. Pro rozšiřování expozic členové SDH Oslavany spolupracují s různými sběrateli, kteří jim zapůjčují své exponáty. Tyto exponáty svépomocí restaurují a uvádějí do provozuschopného stavu. Sbírky muzea se neustále  zkvalitňují a rozšiřují. Mezi nejzajímavější  exponáty jistě patří historická dřevěná stříkačka z roku 1802. Dále pak koněspřežné i motorové stříkačky, hadicové navijáky, dvoukolové a přenosné stříkačky, trhací háky, spojovací technika, dýchací a hasicí přístroje, pomůcky zdravotnické záchranné pomoci, uniformy včetně zahraničních, staré kroniky, řády a vyznamenání a mnoho dalších zajímavých exponátů.

  ...

Zábavní park s příběhem, plný nevšedních scenérií, kulis a rekvizit, skrývá tajemství stará miliony let. Zajímavé atrakce, moderní technologické vybavení, kvalitní zázemí a vstřícný personál nabízí poznání i aktivní strávení volného času všem věkovým kategoriím.

Podrobné informace najdete na stránkách Permonia.

 

Původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225. Klášter byl obdařen řadou privilegií a patřilo k němu deset poddanských vsí. Úpadek kláštera nastal po husitských válkách, na zámek se začal přestavovat po rozsáhlém požáru v roce 1517. Zámek vystřídal několik majitelů, posledními byli Gomperzové. V roce 1939 byl zámek zabrán Němci jako židovský majetek. Po válce byl zabaven státem a využíván jako skladovací prostory. V roce 1993 přechází zdevastovaná stavba do majetku města Oslavany a od r. 1996 je opravován. Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s jedinečným arkádovým  nádvořím. Zachovalo se kněžiště klášterního gotického kostele, původně trojlodní románské baziliky, který později sloužil jako zámecká kaple. Nyní je využíván ke koncertům, výstavým a svatebním obřadům.

V zámku jsou muzejní expozice

...

Expozice se nachází v prostorách oslavanského zámku. Ve východní části prvního patra je expozice zabývající se historií a přírodou Oslavanska od geologické stavby, nerostných surovin, archeologie, až po výstavbu kláštera a později zámku.

Expozice hornictví seznamuje s historií vzniku uhlí doplněné o vzorky našeho uhlí i doprovodných nerostů. Seznamuje s více než dvěstěletou těžbou uhlí, s počátky a způsoby těžby a s mapami těžebních prostorů. Dokládá existenci všech těžařských společností, které v průběhu staletí v revíru působily.

Samostatnou částí je maketa důlních děl ve skutečné velikosti, ukazující způsob ražby a těžby ve zdejším revíru a těžební a dopravní techniku.

Expozice energetiky začíná historií První přespolní velkoelektrárny Oslavany a jejím podílem na elektrifikaci Moravy a města Brna. Naprosto

...