search

Rosický zámek byl vybudován v letech 1570-1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován značný počet renesančních prvků. Kromě dominujících arkád se jedná o klenby v přízemí a v prvním poschodí, kamenné části portálů a sloupů. Od dubna do září probíhají na zámku pravidelné prohlídky expozic, výstavy v galerii, koncerty dobové hudby...

Další informace o zámku a cenách vstupného najdete na oficiálních webových stránkách.