search

Současný kostel stojí pravděpodobně na místě, kde stával jeho dřevěný předchůdce. Věž kostela stála původně samostatně a měla obrannou funkci.

Podle nejstarších městských knih, které se bohužel nedochovaly, měl základ k ivančickému kostelu položit sv. Václav. Jedná se spíše o pověst. Pravděpodobnější je, že původní kostel, založený v začátcích přemyslovského státu, byl zasvěcen sv. Václavu. K roku 1221 je uváděn farář Matouš a v roce 1239 se připomíná farář Merkvart, „plebanus de Ywansic“. V té době mělo tedy město svou duchovní správu a kostel.

V roce 1278 bylo město vypleněno a zničeno vojskem Rudolfa Habsburského. V následujících desetiletích došlo k výstavbě nového města. Vedle starého kostela byl stavěn

...

Původně šlo o zeměpanský hrad, jehož západní zdi byly součástí městských hradeb. Z gotické stavby se zachovala část sklepů s valenou klenbou, portálek do sklepa a dvě místnosti v přízemí. V roce 1607 se tvrz stala majetkem provazníka Šimona Pírka, který přestavěl gotickou tvrz na městský palác. Dům bývá nazýván domem pánů z Lipé, neboť jej zdobí erby tohoto šlechtického rodu. Po rodině Pírkových vlastnili dům Lichtenštejni, kteří jej později darovali hejtmanovi krumlovského panství Jiřímu Borskému. Do majetku města přešel dům před více než třemi stoletími. Do roku 1883 v něm byla kasárna, pak škola. Dnes jsou v budově kanceláře městského úřadu. Zrekonstruované nádvoří se využívá k pořádání kulturních akcí.

Dům staré radnice je po kostelu nejstarší budovou na Palackého náměstí. Již na pohled je to patrné, neboť do dnešních dnů si dům  zachoval goticko-renesanční vzhled. Stojí na základech původních dvou domů z 15. století, velkoryse přestavěných ve 40. letech 16. století. Vročení na nárožním arkýři z roku 1544 upřesňuje letopočet jeho vzniku. Již při vstupu do budovy zaujmou nádherné hřebínkové a úsečové klenby. Renesančními perlami jsou však dvě sklípkové klenby, jedna v přízemí, druhá v nárožním arkýři v 1. patře. Tento ty náročných renesančních kleneb zde byl uplatněn poprvé na Moravě.

Budova sloužívala do roku 1850 jako radnice. Potom ji město postoupilo c.k. úřadům pro okresní soud. Ten tu působil až do svého zrušení roku 1959 a do uvolněných prostor se

...

Kaple byla postavena v letech 1852-1858 z podnětu buditele Tomáše Procházky. Poslední týden v červenci se kojí na Jakuba pravidelné pouti. V letech  1861-1863 byla vybudována při cestě ke kapli Křížová cesta.

Židovský hřbitov, který se nachází na Mřenkové ulici, patří po pražském a kolínském k nejstarším v České republice. Nejstarší náhrobní kámen se uvádí z roku 1552. V současnosti je židovský hřbitov jako kulturní památka v péči města a je každoročně přístupný v září na Dny evropského dědictví.

Rozhledna se nachází v parku na Réně ve výšce 253 m. n. m., svou výškou 4 m patří k nejmenším rozhlednám u nás. Železobetonová funkcionalistická stavba byla navržena ivančickým tiskařem a grafikem Milošem Navrátilem a postavena Karlem Feithem. Byla zrekonstruována v roce 2000, je volně přístupná a je z ní krásný pohled na město.