search

Pekárka je přírodní památka ev. č. 303, která se nachází v Ivančicích v okrese Brno-venkov, na katastru Alexovic. Spravována je AOPK Brno. Poprvé byla vyhlášena v roce 1946, nově byla vyhlášena Nařízením Jihomoravského kraje č. 25/2014. Důvodem ochrany jsou skalní a travo-bylinná společenstva s roztroušenými dřevinami na slepencových svazích s výskytem evropsky chráněného hvozdíku moravského (Dianthus moravicus) a dalších chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel. V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a hradebních zdí.

Do roku 2011 ruina nebyla udržována a byla ničena vegetací. Lesy České republiky ji jako vlastník zříceniny nabídly a úspěšně prodaly v roce 2011 ve veřejné soutěži, hrad koupil Ing. David Hamza.

Majitel neplánuje rozsáhlejší stavební úpravy, ve spolupráci s památkáři hodlá zříceninu zakonzervovat s využitím přírodních materiálů a původních postupů. Plánuje vybudovat zázemí (malý dřevěný srub

...

Zachovalý románský kostelík – významná památka evropského formátu – se nachází v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byla vystavěna kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, údělným knížetem znojemským, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce.

Má výrazné rysy podobných staveb v severoitalské Lombardii pocházejících z 11. a 12. století.

V zaalpských zemích je architektonicky nejpříbuznější dochovanou stavbou kaple v bavorském Řezně.

Dlouho neobjasněnou záhadou kostela zůstával nápis tzv. kumánského kamene, zabudovaného v interiéru kostela. Vyluštil jej až pražský orientalista P. Poucha, který zjistil, že jde o druh písma podobného ujgurskému, které používali

...