search

Rosický zámek byl vybudován v letech 1570-1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován značný počet renesančních prvků. Kromě dominujících arkád se jedná o klenby v přízemí a v prvním poschodí, kamenné části portálů a sloupů. Od dubna do září probíhají na zámku pravidelné prohlídky expozic, výstavy v galerii, koncerty dobové hudby...

Další informace o zámku a cenách vstupného najdete na oficiálních webových stránkách.

Kapli nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Vlastní kaple má velkou historickou hodnotu především vnitřní architekturou. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným východně a s pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr. Ke kapli vede krásná lipová alej, po jejíž pravé straně je 12 kamenných památníků se symboly Křížové cesty. Kaple bývá otevřena o pouti Nejsvětější Trojice (8 týdnů po Velikonocích).

Zajímavou turistickou atrakcí pro laickou i odbornou veřejnost je rosické Včelařské muzeum, které sídlí v Rosicích na Zbýšovské ulici. V areálu muzea sídlí i knihovna Českého svazu včelařů a včelařská chovatelská stanice.

Návštěva je možná po domluvě u provozovatele: Ing.Řehořka tel. 602 520 005