search

Muzeum průmyslových železnic působí ve Zbýšově (jihozápadně od Brna), kde přestavuje bývalou uhelnou vlečku z normálního (1435 mm) na úzký (600 mm) rozchod, což je samo o sobě v ČR unikátní. Všechny práce vykonávají členové zdarma ve svém volném čase.
Původní vlečka na přepravu uhlí byla postavena roku 1862. Po ukončení těžby roku 1991 ji roku 2005 převzalo Muzeum průmyslových železnic za účelem jejího přerozchodování a pořádání prezentačních jízd svých vozidel. Dnes zde najdete parní lokomotivy z let 1913 – 1951, motorové z let 1940 – 1981 a dokonce i přes sto let starou elektrickou lokomotivu Siemens z roku 1905.

Historické lokomotivy úzkorozchodných drah vypadají mnohdy jako model či hračka, přesto jde o desítky

...

Biologicky čištěné koupací jezero se skládá z koupací části o rozloze cca 1200 m 2 (objem vody cca 1450 m 3) a biologické části 515 m 2 (374 m 3). Zdrojem vody jsou dva vrty o hloubce cca 7 m. Malým dětem je k dispozici dětský vodní svět s brouzdalištěm, vodními střiky a herní fontánou.

Geopark - můžete se projít labyrintem typických kamenných surovin oblasti Oslavan, které byly od nepaměti využívány pro místní významné církevní a světské stavby a jsou historicky spjaty s naším městem a naším krajem. 

Čistící proces biotopu je založen na přirozeném způsobu čištění vody pomocí mikroorganismů s

...

Expozice se nachází v prostorách oslavanského zámku. Ve východní části prvního patra je expozice zabývající se historií a přírodou Oslavanska od geologické stavby, nerostných surovin, archeologie, až po výstavbu kláštera a později zámku.

Expozice hornictví seznamuje s historií vzniku uhlí doplněné o vzorky našeho uhlí i doprovodných nerostů. Seznamuje s více než dvěstěletou těžbou uhlí, s počátky a způsoby těžby a s mapami těžebních prostorů. Dokládá existenci všech těžařských společností, které v průběhu staletí v revíru působily.

Samostatnou částí je maketa důlních děl ve skutečné velikosti, ukazující způsob ražby a těžby ve zdejším revíru a těžební a dopravní techniku.

Hasičské muzeum vzniklo v roce 2002 a v současné době je třetím největším v ČR. Je umístěno v přízemí jižního křídla oslavanského zámku. Pro rozšiřování expozic členové SDH Oslavany spolupracují s různými sběrateli, kteří jim zapůjčují své exponáty. Tyto exponáty svépomocí restaurují a uvádějí do provozuschopného stavu. Sbírky muzea se neustále  zkvalitňují a rozšiřují. Mezi nejzajímavější  exponáty jistě patří historická dřevěná stříkačka z roku 1802. Dále pak koněspřežné i motorové stříkačky, hadicové navijáky, dvoukolové a přenosné stříkačky, trhací háky, spojovací technika, dýchací a hasicí přístroje, pomůcky zdravotnické záchranné pomoci, uniformy včetně zahraničních, staré kroniky, řády a vyznamenání a mnoho dalších zajímavých exponátů.

...

Původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225. Klášter byl obdařen řadou privilegií a patřilo k němu deset poddanských vsí. Úpadek kláštera nastal po husitských válkách, na zámek se začal přestavovat po rozsáhlém požáru v roce 1517. Zámek vystřídal několik majitelů, posledními byli Gomperzové. V roce 1939 byl zámek zabrán Němci jako židovský majetek. Po válce byl zabaven státem a využíván jako skladovací prostory. V roce 1993 přechází zdevastovaná stavba do majetku města Oslavany a od r. 1996 je opravován. Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s jedinečným arkádovým  nádvořím. Zachovalo se kněžiště klášterního gotického kostele, původně trojlodní románské baziliky, který později sloužil jako zámecká kaple. Nyní je využíván ke koncertům, výstavám a svatebním

...

Zábavní park s příběhem, plný nevšedních scenérií, kulis a rekvizit, skrývá tajemství stará miliony let. Zajímavé atrakce, moderní technologické vybavení, kvalitní zázemí a vstřícný personál nabízí poznání i aktivní strávení volného času všem věkovým kategoriím.

Podrobné informace najdete na stránkách Permonia.