search

Zachovalý románský kostelík – významná památka evropského formátu – se nachází v Řeznovicích, místní části Ivančic. Byla vystavěna kolem r. 1160 Přemyslovcem Konrádem Otou, údělným knížetem znojemským, pravděpodobně jako součást zeměpanského dvorce.

Má výrazné rysy podobných staveb v severoitalské Lombardii pocházejících z 11. a 12. století.

V zaalpských zemích je architektonicky nejpříbuznější dochovanou stavbou kaple v bavorském Řezně.

Dlouho neobjasněnou záhadou kostela zůstával nápis tzv. kumánského kamene, zabudovaného v interiéru kostela. Vyluštil jej až pražský orientalista P. Poucha, který zjistil, že jde o druh písma podobného ujgurskému, které používali Kumáni uprchlí před Tatary a bojující jako žoldnéři v uherském vojsku. Na kameni je vyryto jméno Marqusz (Markus), patřící snad některému pokřtěnému Kumánovi, který tu byl pohřben.