search

Hrad byl založen koncem 13. století, ve středověku zde působili templáři. Po zrušení řádu jim byl hrad zkonfiskován a postupně několikrát vystřídal majitele. Objekt postupně pustl a v polovině 16. století vyhořel. V současné době je Templštýn volně přístupnou zříceninou se zbytky příkopů a hradebních zdí.

Do roku 2011 ruina nebyla udržována a byla ničena vegetací. Lesy České republiky ji jako vlastník zříceniny nabídly a úspěšně prodaly v roce 2011 ve veřejné soutěži, hrad koupil Ing. David Hamza.

Majitel neplánuje rozsáhlejší stavební úpravy, ve spolupráci s památkáři hodlá zříceninu zakonzervovat s využitím přírodních materiálů a původních postupů. Plánuje vybudovat zázemí (malý dřevěný srub na kraji zříceniny) a dřevěný most spojující hradby s palácem. Zpočátku pracoval většinou sám, doufaje, že se kolem něj vytvoří parta nadšenců. V roce 2014 byl srub dokončen a později také nainstalovány nové informační tabule. V roce 2014 bylo také vybudováno dřevěné schodiště s vyhlídkou na údolí řeky Jihlavy, dalšími pracemi provedenými na hradě byla např. oprava rozpadající se štítové zdi, stavba kamenného schodiště do hradního jádra či odstraňování náletových dřevin a zeleně, která rozrušuje zdivo.

Na opravách hradu se v současné době podílejí dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus, či z CK Kudrna. Hrad Templštejn byl v roce 2016 oceněn třetím místem v soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje.

Více informací naleznete na webu: http://www.templstejn.cz/