search

Pekárka je přírodní památka ev. č. 303, která se nachází v Ivančicích v okrese Brno-venkov, na katastru Alexovic. Spravována je AOPK Brno. Poprvé byla vyhlášena v roce 1946, nově byla vyhlášena Nařízením Jihomoravského kraje č. 25/2014. Důvodem ochrany jsou skalní a travo-bylinná společenstva s roztroušenými dřevinami na slepencových svazích s výskytem evropsky chráněného hvozdíku moravského (Dianthus moravicus) a dalších chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.