search

Kaple byla postavena v letech 1852-1858 z podnětu buditele Tomáše Procházky. Poslední týden v červenci se kojí na Jakuba pravidelné pouti. V letech  1861-1863 byla vybudována při cestě ke kapli Křížová cesta.