search

Původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225. Klášter byl obdařen řadou privilegií a patřilo k němu deset poddanských vsí. Úpadek kláštera nastal po husitských válkách, na zámek se začal přestavovat po rozsáhlém požáru v roce 1517. Zámek vystřídal několik majitelů, posledními byli Gomperzové. V roce 1939 byl zámek zabrán Němci jako židovský majetek. Po válce byl zabaven státem a využíván jako skladovací prostory. V roce 1993 přechází zdevastovaná stavba do majetku města Oslavany a od r. 1996 je opravován. Zámek je rozsáhlá renesanční stavba s jedinečným arkádovým  nádvořím. Zachovalo se kněžiště klášterního gotického kostele, původně trojlodní románské baziliky, který později sloužil jako zámecká kaple. Nyní je využíván ke koncertům, výstavám a svatebním obřadům.

V zámku jsou muzejní expozice "Historie hornictví a energetiky v rosicko-oslavanském revíru" a "Hasičské historické muzeum".

Část zámku je využívána ke komerčním účelům. Je zde stylová zámecká restaurace a zámecký pivovar. Dále je zde fitcentrum se saunou a sály pro koncerty, výstavy i jiné společenské a kulturní akce. Součástí zámku je rovněž biotop ke koupání.