search

Expozice se nachází v prostorách oslavanského zámku. Ve východní části prvního patra je expozice zabývající se historií a přírodou Oslavanska od geologické stavby, nerostných surovin, archeologie, až po výstavbu kláštera a později zámku.

Expozice hornictví seznamuje s historií vzniku uhlí doplněné o vzorky našeho uhlí i doprovodných nerostů. Seznamuje s více než dvěstěletou těžbou uhlí, s počátky a způsoby těžby a s mapami těžebních prostorů. Dokládá existenci všech těžařských společností, které v průběhu staletí v revíru působily.

Samostatnou částí je maketa důlních děl ve skutečné velikosti, ukazující způsob ražby a těžby ve zdejším revíru a těžební a dopravní techniku.

Expozice energetiky začíná historií První přespolní velkoelektrárny Oslavany a jejím podílem na elektrifikaci Moravy a města Brna. Naprosto výjimečná je část dochovaného velínu elektrárny z roku 1940 se simulací jeho činností.