search

Hasičské muzeum vzniklo v roce 2002 a v současné době je třetím největším v ČR. Je umístěno v přízemí jižního křídla oslavanského zámku. Pro rozšiřování expozic členové SDH Oslavany spolupracují s různými sběrateli, kteří jim zapůjčují své exponáty. Tyto exponáty svépomocí restaurují a uvádějí do provozuschopného stavu. Sbírky muzea se neustále  zkvalitňují a rozšiřují. Mezi nejzajímavější  exponáty jistě patří historická dřevěná stříkačka z roku 1802. Dále pak koněspřežné i motorové stříkačky, hadicové navijáky, dvoukolové a přenosné stříkačky, trhací háky, spojovací technika, dýchací a hasicí přístroje, pomůcky zdravotnické záchranné pomoci, uniformy včetně zahraničních, staré kroniky, řády a vyznamenání a mnoho dalších zajímavých exponátů.

Více informací naleznete zde